KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Pirmdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Datorika 2-11A Pirmdiena 14:45
Sociālās zinības 2-01A Pirmdiena 15:30
Ķīmija 3-11B Pirmdiena 16:15
Matemātika 2-07 Pirmdiena 15:30
Krievu valoda SC kabinets Pirmdiena 15:30
Latviešu valoda 3-04A Pirmdiena 14:00
Angļu valoda 2-14 Pirmdiena 14:45
Angļu valoda 2-10A Pirmdiena 14:00
Dizains un tehnologijas 1-21 Pirmdiena 15:30
Latviešu valoda 3-01 Pirmdiena 15:30
Matemātika 2-05 Pirmdiena 14:45
Sociālās zinības un vēsture 2-10B Pirmdiena 14:50
Inga Ezera  Angļu valoda 3-06B Pirmdiena 15:30
Rasma Riherte  Angļu valoda 2-10A Pirmdiena 14:45
Jolanta Macenko  Angļu valoda 2-02 Pirmdiena 08:00
Rasma Riherte  Angļu valoda 2-10A Pirmdiena 14:00
Ieva Lanka  Bioloģija 3-09B Pirmdiena 16:15
Sergejs Zembkovskis  Datorika 2-08 Pirmdiena 16:15
Ginta Grūbe  Dizains un tehnologijas 2-13 Pirmdiena 13:10
Ginta Grūbe  Dizains un tehnologijas 2-13 Pirmdiena 15:30
Dace Rumpe  Dizains un tehnologijas 1-21 Pirmdiena 14:45
Nauris Kaņka  Fizika 2-10 Pirmdiena 15:30
Marianna Grenbēre   Krievu valoda 3-02 Pirmdiena 14:45
Judīte Ukavica  Krievu valoda 3-04A Pirmdiena 14:50
Lita Birģele  Latviešu valoda 2-09A Pirmdiena 14:00
Anita Kalniete  Latvijas un pasaules vēsture 3-05 Pirmdiena 14:45
Evita Ņikonova  Matemātika 2-03 Pirmdiena 16:15
Annija Pearson  Matemātika 2-04 Pirmdiena 16:15
Sergejs Zembkovskis  Programmēšanas pamati 2-08 Pirmdiena 16:15
Dita Lapsiņa  Sports Sporta zāle Pirmdiena 14:45

ZIŅOJUMI

Piektdien, 8.decembrī matemātikas konsultācija nenotiks.

Inga Aurmane

Nākamā konsultācija matemātikā otrdien.

Inga Linde

Konsultācijām bioloģijā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00, jānorāda konsultāciju mērķis.

Ilze Kupča

Labdien! Ja ir veikts pieraksts uz 7.12.2023. konsultāciju ķīmijā, bet tomēr to neapmeklēs, par to informēt mani personīgi! Vietu skaits ir ierobežots! Došu iespēju kādam citam!

Linda Kovaļevska

Konsultācijām matemātikā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00. Obligāti jānorāda konsultācijas mērķis!

Agita Ozola

Konsultācijai matemātikā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas (pirmdienas) plkst. 19:00. Obligāti norādīt konsultācijas tematu/ mērķi.

Alise Šitina

Konsultācijām vācu valodā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00, norādot tematu. V.Rozīte

Vineta Rozīte

Piesakoties konsultācijai Dabaszinībās , obligāti jānorāda vēlamais konsultācijas temats. Uz konsultāciju jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00, lai varu sagatavot materiālus.

Dita Lapsiņa

Konsultācijām vēsturē un sociālajās zinībās, lūdzu, pieteikties līdz otrdienas plkst. 16.00!!!

Ritma Veļķere

Lai uzlabotu pārbaudes darbus ir nepieciešams atrādīt, pārrunāt izpildītos uzdevums par konkrēto tēmu.

Reinis Labzars

Konsultācijām latviešu valodā un literatūrā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00. Obligāti jānorāda konsultācijas mērķis!

Ingūna Ādmīdiņa

Konsultācijām spāņu valodā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00. Lūdzu noradīt konsultācijas mērķi.

Ludmila Grīsle

Konsultācijām latviešu valodā un literatūrā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00, norādot tematu. Dina Švīpiņa

Dina Švīpiņa

Konsultācijām latviešu valodā un literatūrā jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas pl.18:00. Obligāti jānorāda konsultācijas mērķis!

Ieva Valaine

Piesakoties konsultācijai Bioloģija I / Bioloģija II, obligāti jānorāda vēlamais konsultācijas temats. Uz konsultāciju jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas (katras nedēļas ceturtdienas) plkst.17:00, lai varu sagatavot materiālus.

Ilze Izabella Dindune

Labdien! Uz konsultāciju bioloģijā/ķīmijā pierakstīties līdz ceturtdienas plkst.8.00, ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, konsultācija var tikt atteikta! Norādīt skaidru konsultācijas mērķi (tēmas nosaukums obligāts).

Linda Kovaļevska